Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Kurtuluş bölgelerinde Halep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olup, 10/13/2018 tarihinde kurulmuştur.

Bu müdürlüğün görevleri:

  • Üniversiteyi ve başarılarını ve toplum katkılarını tanıtmak.
  • Üniversite kutlamaları, seminerler ve bilimsel konferanslar için gereksinimleri hazırlamak.
  • Üniversiteyi finanse etmek için kuruluşlar ve bağışçılar ile iletişimi takip edin.
  • Diğer organlarla anlaşmaları ve yazışmaları hazırlamak ve takip etmek.
  • Halep Üniversitesi’ndeki kurtarılmış bölgelerdeki değişim ve gelişmeler hakkında üniversite başkanlığına bilgi verilmesi.