Bilim Fakültesi

mesaj

Bilim Koleji, hedefleri aracılığıyla, genç nesiller arasında temel bilimlerin diğer çeşitli bilimlerin gelişimi için temel temel olduğu inancının pekiştirilmesinde yansıtılan misyonunu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Arap toplumunun bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik ilerlemesinin tek yolu temel bilimlerdir.

الرّسالة

 تسعى كليّة العلوم من خلال أهدافها إلى تحقيق رسالتها الّتي تتجلّى في ترسيخ الإيمان لدى الأجيال الصّاعدة بأنّ العلوم الأساسيّة هي القاعدة الأساسيّة من أجل تطوير مختلف العلوم الأخرى، وأنّ البحث العلميّ في اختصاصات العلوم الأساسيّة هو السّبيل الوحيد للنّهوض العلميّ والثّقافيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ بالمجتمع العربيّ.

Hedefler

Madde (1) Halep Üniversitesi Medya Teknik Enstitüsü, kurtarılmış bölgelerde aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:

Akademik dereceler ve çalışma süreleri

1 – Aşağıdakileri içeren Matematik Bölümü:

              A- Genel Matematik Bölümü.

2 – Aşağıdakileri içeren Kimya Bölümü:

            A – uygulamalı kimya dalı.

Dördüncü - Akademik dereceler ve çalışma süresi

Üniversite, College of Science Board’un önerisine dayanarak aşağıdaki bilimsel dereceleri verir:

            A – Yapraklar:

  • Matematik alanında lisans derecesi
  • Uygulamalı kimyada lisans derecesi.

              İzinde ve öğrencinin mezun olduğu şubenin adının işaret listesinde belirtilir.

            B – Üniversitenin lisansüstü eğitim sistemi tarafından belirtilen uzmanlık alanlarında yüksek lisans.

            Üniversitenin lisansüstü eğitim sistemi tarafından belirtilen uzmanlıklarda C – Doktora

      Fen Fakültesi’ndeki çalışmaların süresi:

              A – İzin almak için çalışmanın süresi

      Dört akademik yıl.

            B – Bir yüksek lisans derecesi için eğitim süresi, üniversitenin lisansüstü eğitim sisteminde belirlenir.

              C- Doktora çalışmalarının süresi kolejin lisansüstü eğitim sisteminde belirlenir.