İnsan Tıbbı Koleji

Kolej vizyonu ve değerleri:

 • Bölgesel ve uluslararası kabul görmüş ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş Tıp Fakültesi olmak ve tıp eğitimi, bilimsel araştırma ve sağlık hizmetlerinde seçkin ve saygın kolejlerden biri olmak
 • Eğitim, bilimsel araştırma ve sağlık hizmetlerinde mükemmellik, dürüstlük, adalet ve şeffaflık
 • Bireyin en iyi sağlık hizmetini alma, mahremiyeti koruma ve toplumun çeşitliliğini anlama ve saygı gösterme hakkına bağlılık
 • Öğrencilerin, profesörlerin ve tüm sağlık çalışanlarının yaşam boyu mükemmelliğini ve yaratıcılığını destekleyen bir ortam yaratma taahhüdü.
 • Özellikle Suriye toplumunun, genel olarak bölgesel ve uluslararası sağlık durumunun iyileştirilmesi amacıyla eğitim hastaneleri, sağlık sistemi ve çeşitli yerel ve uluslararası sağlık sektörleri ile sürdürülebilir ortaklıklar kurmak ve desteklemek.
 • Eğitim, bilimsel araştırma ve sağlık hizmetlerinde bilimsel, akademik, etik ve yasal ilkelere saygı ve performansın sürekli öz değerlendirmesi

رؤية الكلية وقيمها:

 • أن تصبح كلية الطب معتمدة من هيئات اعتماد وطنية معترف بها إقليمياً وعالمياً وأن تكون من الكليات المتميزة وذات السمعة الممتازة في التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية الصحية
 • التميز والنزاهة والعدالة والشفافية في التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية
 • الالتزام بحق الفرد في الحصول على أفضل رعاية صحية وحماية الخصوصية وفهم تنوع المجتمع واحترامه
 • الالتزام بخلق البيئة الداعمة لتميز وإبداع الطلاب والأساتذة وكافة العاملين الصحيين مدى الحياة.
 • بناء الشراكات المستدامة ودعمها مع المشافي التعليمية والنظام الصحي ومختلف القطاعات الصحية المحلية والدولية بهدف تحسين الحالة الصحية للمجتمع السوري خاصة والإقليمي والدولي عامة
 • التقييم الذاتي المستمر للأداء واحترام المبادئ العلمية والأكاديمية والأخلاقية والقانونية في التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية
 • Öğrencilerin, profesörlerin ve tüm sağlık çalışanlarının yaşam boyu mükemmelliğini ve yaratıcılığını destekleyen bir ortam yaratma taahhüdü.
 • Ulusal sağlık sistemi altında sağlığı her düzeyde geliştirmek, sürdürmek ve eski haline getirmek için çalışın.
 • Klinik performansı yüksek, sorumlu, etik ve aile ve toplum içindeki bireye özen gösteren hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için bir ekipte çalışmak.
 • Hastalar, meslektaşlar ve diğer tıbbi mesleklerle ilgilenirken gerekli iletişim becerileri de dahil olmak üzere gerekli profesyonelliği gösterme becerisi
 • Tıp etiği kurallarına uyma becerisi
 • Tıbbi uygulamayı eleştirel olarak değerlendirme yeteneği
 • Lisansüstü eğitim ve araştırma çalışmalarında ilerleme yeteneği
 • Kendini geliştirme ve yaşam boyu öğrenme yeteneği

Üniversite mesajı

Devlet üniversitelerindeki Tıp Fakültesi, yüksek kaliteli mesleki ve etik standartlara uygun olarak lisans ve lisansüstü çalışmalar sırasında öğrencileri eğitmek ve nitelendirmek, hasta merkezli tıp uygulayabilen doktorlar hazırlamak, sağlığı teşvik etmek, sürekli eğitim, araştırma yapmak ve Destekleyici bir eğitim ortamı aracılığıyla bilim ve insan bilgisinin ilerlemesine katkıda bulunmak.Üniversite içinde ve farklı klinik ve toplum ortamlarında uygun öğretme ve öğrenme yöntemlerini kullanarak ve aynı alanlarda çalışan yerel sektörler ve uluslararası kuruluşlarla stratejik işbirliği yaparak.

Müdürlük bünyesinde gerçekleşen en önemli çalışma: